Nekupujte Vašim deťom fejky!

Nekupujte Vašim deťom fejky!

Naša spoločnosť JOKO TN spol. s.r.o. ako jediná má od majiteľa obchodnej značky MULTI-PULTI povolenie na dovoz a distribúciu hračiek a iných predmetov so značkou Máša a Medveď. Na Slovenskom a Českom trhu je veľa podnikateľov, ktorí nerešpektujú pojem duševné vlastníctvo a v snahe zarobiť predávajú   ,,čiernotuˮ  - tovar, ktorý nespĺňa podmienky stanovené legislatívou EU pre uvedenie tovaru do voľného obehu.  Každý tovar určený pre deti musí spĺňať prísne dovozné podmienky, a t.j. pri legálnom dovoze colnica vyžaduje okrem zaplatenia cla a DPH, preukázanie certifikátov  alebo vyhlásenia o zhode vydaného dovozcom tovaru na základe report testov z krajiny pôvodu alebo krajiny sídla majiteľa obchodnej značky.   

Zdravie a bezpečnosť Vašich detí nestojí za ušetrených pár drobných. Látkové bábiky, uteráky a iný tovar, ktorý napodobňuje originálne výrobky môže obsahovať nebezpečné pre zdravie Vašich deti farbidlá a iné chemické látky, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy a v niektorých prípadoch aj trvale poškodiť zdravie.

Všetky zistené prípady predaja nelegálneho a necertifikovaného  tovaru so značkou Máša a Medveď , budeme bezodkladne  odovzdávať na posúdenie Finančnému riaditeľstvu SR a SOI, tak ako sa jedná o tovar, ktorý unikol colnému konaniu - ilegálny dovoz tovaru za účelom jeho ďalšej distribúcii a porušení práv duševného vlastníctva bez rozdielu, či predmetný tovar predáva sa formou predaja v kamenných obchodoch, na sociálnych sieťach alebo na internetových obchodoch.

Vážení zákazníci pri objednávke Vášho obľúbeného tovaru, žiadajte od predajcu kópie certifikátov alebo vyhlásenia o zhode, na ktorom je uvedené naše obchodné meno. Radi Vám pomôžeme a poskytneme informáciu, či sa jedná o našich zmluvných partnerov alebo ide o pirátsky tovar.

Napríklad látkové hračky Máša a Medveď musia mať návody na používanie v slovenskom a českom jazyku, hnedo – zlatú medailu ,,MУЛЬТИ-ПУЛЬТИˮ alebo pásik s nadpisom ,,ООО МАША и МЕДВЕДЬˮ

Vyhlásenie o zhode nájdete na našich www stránkach.       Nekupujte Vašim deťom fejky!

Naša spoločnosť JOKO TN spol. s.r.o. ako jediná má od majiteľa obchodnej značky MULTI-PULTI povolenie na dovoz a distribúciu hračiek a iných predmetov so značkou Máša a Medveď. Na Slovenskom a Českom trhu je veľa podnikateľov, ktorí nerešpektujú pojem duševné vlastníctvo a v snahe zarobiť predávajú   ,,čiernotuˮ  - tovar, ktorý nespĺňa podmienky stanovené legislatívou EU pre uvedenie tovaru do voľného obehu.  Každý tovar určený pre deti musí spĺňať prísne dovozné podmienky, a t.j. pri legálnom dovoze colnica vyžaduje okrem zaplatenia cla a DPH, preukázanie certifikátov  alebo vyhlásenia o zhode vydaného dovozcom tovaru na základe report testov z krajiny pôvodu alebo krajiny sídla majiteľa obchodnej značky.   

Zdravie a bezpečnosť Vašich detí nestojí za ušetrených pár drobných. Látkové bábiky, uteráky a iný tovar, ktorý napodobňuje originálne výrobky môže obsahovať nebezpečné pre zdravie Vašich deti farbidlá a iné chemické látky, ktoré môžu spôsobiť zdravotné problémy a v niektorých prípadoch aj trvale poškodiť zdravie.

Všetky zistené prípady predaja nelegálneho a necertifikovaného  tovaru so značkou Máša a Medveď , budeme bezodkladne  odovzdávať na posúdenie Finančnému riaditeľstvu SR a SOI, tak ako sa jedná o tovar, ktorý unikol colnému konaniu - ilegálny dovoz tovaru za účelom jeho ďalšej distribúcii a porušení práv duševného vlastníctva bez rozdielu, či predmetný tovar predáva sa formou predaja v kamenných obchodoch, na sociálnych sieťach alebo na internetových obchodoch.

Vážení zákazníci pri objednávke Vášho obľúbeného tovaru, žiadajte od predajcu kópie certifikátov alebo vyhlásenia o zhode, na ktorom je uvedené naše obchodné meno. Radi Vám pomôžeme a poskytneme informáciu, či sa jedná o našich zmluvných partnerov alebo ide o pirátsky tovar.

Napríklad látkové hračky Máša a Medveď musia mať návody na používanie v slovenskom a českom jazyku, hnedo – zlatú medailu ,,MУЛЬТИ-ПУЛЬТИˮ alebo pásik s nadpisom ,,ООО МАША и МЕДВЕДЬˮ

 

Vyhlásenie o zhode nájdete na našich www stránkach.