Interaktívny ˮ SMARTFONˮ Máša a Medveď

Perfektná hračka pre Vaše deti. 10  rôznych funkcii ako  pesničky a vety z Vašej obľúbenej rozprávky.   Funkcia baterky, telefónneho zvonenia  a opakovanie hlasu hovoriaceho.